D

MARKETINGOVÝ FOND

Čím viac budete u nás nakupovať, tým viac môžete aj získať.


Výhody získavate pri nákupe týchto značiek:


  • LOGO
  • Fullmark

K nákupom spotrebného materiálu a doplnkov týchto značiek sa Vám načíta marketingový fond, ktorý následne môžete použiť na čerpanie propagačných materiálov a reklamných predmetov.


PODPORA PREDAJA


Zákazníkom poskytujeme širokú podporu pri predaji ponúkaných produktov.
K marketingovým aktivitám patria vydávanie tlačeného katalógu, zasielanie aktualizovaných cenníkov, dodávanie propagačných materiálov k jednotlivým produktom v závislosti na predaji daného produktu. Zákazníci sú oboznamovaní s aktuálnymi ponukami a akciami prostredníctvom letákov, e-mailových správ či internetových stránok distribútora.


MARKETINGOVÝ FOND


Zákazníci, ktorí majú s nami riadne uzatvorenú Kúpnu zmluvu, získavajú nárok na marketingový fond. Výška marketingového fondu je stanovená na 1 % z obratu v produktoch značky LOGO a Fullmark.
Zákazníci môžu hore uvedený fond použiť na čerpanie propagačných materiálov, stojanov, vzoriek produktov, účasť v reklamných kampaniach apod. Zákazníci sú priebežne informovaní a stave fondu. Prostriedky z fondu môžu použiť výhradne na podporu predaja výrobkov, nie však napr. na nákup tovaru. Individuálne aktivity zákazníkov podliehajú schváleniu distribútora.