D

PLATBY

Platbu za tovar môžete realizovať akýmkoľvek Vami vybraným spôsobom:  • v hotovosti,

  • na dobierku,

  • na základe zálohovej faktúry,

  • bankovým prevodom.


SPÔSOBY PLATBY


Platby za odberaný tovar je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

a) platba v hotovosti v deň odberu (osobný odber),
b) platba prostredníctvom zmluvného dopravcu pri dodávke tovaru (na dobierku)
c) platba pred dodaním tovaru formou bankového prevodu na základe zálohovej faktúry
    (tovar je vydaný po predložení výpisu o pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho),
d) platba prevodom pri zjednanej dobe splatnosti, kreditný limit a splatnosť je individuálne
    prideľovaná kupujúcim s dobrou platobnou morálkou.

O pridelení kreditu rozhoduje na základe písomnej žiadosti kupujúceho a doložení príslušných dokumentov (kópie účtovnej uzávierky, profil firmy, firemní materiály apod.) zodpovedný pracovník predávajúceho -p. Lukáš Kubinec (tel. 0905 593 721, lukas.kubinec@lama.sk).

Do doby úplného zaplatenia zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho, pričom kupujúci je objektívne zodpovedný za vznik škody za obdobie od fyzického prevzatia tovaru do doby prechodu vlastníckeho práva.