Deal Kat

OBCHODNÉ PODMIENKY

  • Všeobecné obchodné podmienky jednoducho a prehľadne vymedzujú rámec našej vzájomnej spolupráce.

  • Ak s VOP bez výhrad súhlasíte, je ďalším krokom pre spoluprácu podpísanie zmluvy. Bez podpisu zmluvy by nebolo možné obchodovať na faktúru.

  • Reklamačné podmienky stručne a prehľadne popisujú, za akých podmienok máte na reklamáciu tovaru nárok. Nájdete tu taktiež nápovedu, ako najjednoduchšie jednotlivé druhy reklamacácie uplatniť.

  • Dealerské katergorie členia zákazníkov podľa ich obratu. Zákazníci s vyšším obratom majú nárok na získanie lepších cien.

DEALERSKÉ KATEGÓRIE


Kupujúci sú zaradení do konkrétnej dealerskej kategórie v závislosti na obrate (s DPH) za posledné 3 mesiace, pričom obrat sa prepočítava každý deň. Dealerské kategórie sú nasledovné:

DEALERSKÉ KATEGÓRIE

OBRAT

D1 do 3000 €
D2 3000 € - 6666 €
TOP nad 6666 €


Ďalej poskytujeme zľavu o jeden stupeň dealerského zaradenia pri zmiešanom odbere tovaru danej skupiny v počte kusov uvedenom za nadpisom každej skupiny tovaru.

Pri splnení podmienok predpísaného množstva nad stĺpcom cien MIX, platia ceny pre tzv. "veľkoobchodný odber" bez ohľadu na zaradenie kupujúceho do jednotlivých kategórií pre množstevné zľavy.

Pri väčších jednorázových odberoch tovaru je možné dohodnúť individuálne cenové a platobné podmienky.