Vážení zákazníci,
venujte prosím pozornosť následujúcej informácii reflektujúcej účinnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) ku dni 25. mája 2018.

Uisťujeme Vás, že ochrane osobných údajov a všetkých dát, s ktorými nakladáme, venujeme maximálnu pozornosť. Sme pripravení plniť všetky požiadavky, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov našich zákazníkov, obchodných partnerov aj zamestnancov. Bližšie informácie k spracovaniu osobných údajov sú špecifikované v Prehlásení o ochrane osobných údajov, umiestnenom na webe spoločnosti LAMA Plus Slovakia s.r.o.

GDPR, zmluva

Prehlásenie o ochrane osobných údajov Stiahni (126kB)
Žiadosť údajov subjektu Stiahni (951kB)
Dealerská zmluva Stiahni (78kB)
Všeobecné obchodné podmienky Stiahni (121kB)