Vážení zákazníci,
venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám reflektujúcim účinnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) ku dňu 25. mája 2018.

Uisťujeme Vás, že ochrane osobných údajov a všetkých dát, s ktorými nakladáme, venujeme maximálnu pozornosť. Sme pripravení plniť akékoľvek požiadavky, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov. Bližšie informácie ku spracovaniu osobných údajov sú špecifikované v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je umiestnené na webe spoločnosti LAMA Plus Slovakia, s.r.o.

GDPR, zmluva

Prehlásenie o ochrane osobných údajov Stiahni (129kB)
Žiadosť údajov subjektu Stiahni (974kB)
Dealerská zmluva Stiahni (365kB)
Všeobecné obchodné podmienky Stiahni (386kB)