03.09.2019

Do Kauflandu so Xeroxom

Nakupujte kompatibilný spotrebný materiál Xerox a získajte darčekové poukážky Kaufland.

 

Podmienky akcie:
- Akcia platí od 4.9. - 3.10.2019.
- Nárok na darček vzniká za kumulovaný odber v stanovenom období v kompatibilnom spotrebnom materiáli Xerox.
- Akcia platí len pre zaregistrovaných, ktorí kliknú na tlačidlo Chcem ziskať darček - registrácia najneskôr do 3.10.2019.
- Sledovanie obratov je dostupné v menu Obratové ciele.
- Zákazník má nárok na darček v akcii podľa výšky dosiahnutého obratu.
- Akcia sa nevzťahuje na špeciálne projektové ceny.
- Akcia neplatí pre retail, etail.
- Zákazník získa odmenu najneskôr do 15 pracovných dní od získania nároku na ňu.
- Darčeky sú distribuované za 0,01 € bez DPH/ks.
- Nárok na odmenu vzniká len zákazníkom, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči LAMA Plus Slovakia v splatnosti.
- Vyhradzujeme si právo akciu predčasne ukončiť alebo upraviť jej pravidlá počas jej trvania.
- Vyhradzujeme si právo na zmenu darčeka.