07.02.2019

Povedzte syr s Verbatimom

Najlepšie fotky a videá si nenechávajte len pre sebe, ale zdieľajte ich so svojimi priateľmi. Za kumulované obraty v sortimente Verbatim v období 11. 2. – 8. 3. 2019 získate darčeky pre svoje chytré zariadenia.

 

Podmienky akcie:
- Akcia platí od 11. 2. - 8. 3. 2019
- Nárok na darček vzniká za kumulovaný odber v sortimente Verbatim v stanovenom období.
- Akcia platí len pre zaregistrovaných, ktorí kliknú na tlačidlo Chcem získať darček registrácia najneskôr do 8. 3. 2019
- Zákazník má nárok na 1 darček v akcii podľa výšky dosiahnutého obratu.
- Darčeky nemožno vzájomne zamieňať.
- Akcia sa nevzťahuje na špeciálne projektové ceny.
- Akcia neplatí pre retail, etail.
- Zákazník dostane odmenu najneskôr do 15 pracovných dní od získania nároku na odmenu.
- Darčeky sú distribuované za 0,01 € bez DPH/ks.
- Nárok na odmenu vzniká len zákazníkom, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči LAMA Plus Slovakia v splatnosti.
- Vyhradzujeme si právo akciu predčasne ukončiť alebo upraviť jej pravidlá počas jej trvania.
- Vyhradzujeme si právo na zmenu darčeka.